default-logo
1. GÜN TOPLANTI PROGRAMI ( 28.05.2016)
09:00-09:15 Açılış Konuşması
Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ertan Yetkin
Kronik Venöz Yetersizlikte Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nehir Sucu
Prof. Dr. Vedat Nisanoğlu
Prof. Dr. İbrahim Özsöyler
Prof. Dr. Murat Özeren
09:15-09:30 Doç. Dr. Cengiz Çolak
Kronik venöz yetersizlik: Tanımı, fizyopatoloji, sınıflandırma, klinik
09:30-09:45 Prof. Dr. Ertan Yetkin
Genişleyici venöz hastalıklar
09:45-10:00 Opr. Dr. Funda Tor Ocak
Kronik venöz yetersizlikte cerrahi dışı tedavi seçenekleri
10:00-10:15 Prof. Dr. Nevzat Erdil
Kronik venöz yetersizlikte cerrahi tedavi seçenekleri; Klasik cerrahi, safen ven ablasyon, miniflebektomi ve derin vene yönelik tedavi seçenekleri
10:15-10:30 Doç. Dr. M. Kerem Karaca
Derin ven trombozu ve güncel tedavi seçenekleri
10:30 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Ümit Yaşar
Prof. Dr. Kenan Yalta
11:00-11:15 Doç. Dr. Cafer Zorkun
Kardiyotoksisite(korunma, erken tanı, tedavi)
11:15-11:30 Prof. Dr. Cafer Zorkun
Pulsatil akım
11:30 -11:45 Dr. Turgay Çelik
Primer PCI sonrası no-reflow gelişiminin patofizyolojisi ve tanısı
11:45-12:00 Prof. Dr. Ertan Yetkin
No reflow
12:00-12:15 Prof. Dr. Ümit Yaşar
CYP2C9 ve Endotel Fonksiyonlarındaki Rolü
12:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:45 PhD. Öznur Bucak
Oksidatif Stres ve Ateroskleroz
13:45-14:00 Prof. Dr Bensu Karahalil
Kardiyovasküler Sistem, Oksidatif Stres ve Bireysel Duyarlılık
Ateroskleroz ve Moleküler Kardiyoloji
Oturum Başkanları
Prof. Dr Ertan Yetkin
Prof. Dr Oben Döven
Prof. Dr Turgay Çelik
14:00-14:15 Dr. Şevket Balta
Endocan ve ateroskleroz
14:15-14:30 Prof. Dr Kenan Yalta
Copeptinler ve kardiyovasküler sistem
14:30-14:45 Yrd. Doç. Dr. Ebru Derici Eker
miRNA’ ların terapötik kullanımı
14:45-15:00 Prof. Dr. Nurcan Aras
miRNA’ lar ve kardiyovasküler hastalıklardaki rolleri
15:00-15:15 Dr. Selçuk Öztürk
Kardiyak yaşlanma ve Rejenerasyon
15:15-15:45 KAHVE MOLASI
Ateroskleroz ve Akut Koroner Sendrom
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur
Prof. Dr. Gökhan Cin
Prof. Dr Mustafa Demirtaş
15:45-16:00 Prof.Dr.İclal Gürses
Ateroskleroz Patogenezi ve Morfolojisi
16:00- 16:15 Prof. Dr. Murat Çaylı
Koroner hassas plağın invazif görüntülenmesi
16:15-16:30 Prof.Dr.Mustafa Gür
Provizyonel stentleme ne zaman, nasıl, niçin
16:30-16:45 Prof. Dr. Murat Çaylı
Kompleks vakalarda absorb: Olgu sunumu
16:45-17:00 Prof.Dr.Kubilay Şenen
Akut koroner sendromda antiplatelet tedavi
17:00-17:15 Prof. Dr. Kenan Yalta
Golden ratio and heart:Reflection of Divine Aesthetics
2. GÜN TOPLANTI PROGRAMI ( 29.05.2016)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları
Prof. Dr Oben Döven
Doç. Dr Ramazan Atak
09:00-09:15 Prof. Dr. Atila İyisoy
Paravalvüler Kapama
09:15-09:30 Doç.Dr.Cengiz Öztürk
Septostomi Teknikleri
Aritmi ve Elektrofizyoloji
Oturum Başkanları
Prof. Dr Ahmet Duran Demir
09:30-09:45 Prof.Dr.İzzet Tandoğan
ICD ve CRT endikasyonları
09:45-10:00 Prof. Dr. Sedat Köse
Geniş QRS kompleksli taşikardilerin ayırıcı tanısı ve tedavisi
10:00-10:15 Doç. Dr. Nusret Açıkgöz
Elektrofizyolojik çalışma Endikasyonları
10:15-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-11:00 Dr. Selçuk Öztürk
VEIN study
STRAIN-TIMI study
TCFT-TIMI Study
Yeni Çalışma-araştırma Projeleri
Tartışma
Kapanış
12:00 ÖĞLE YEMEĞİ